Wie zijn de Zevende Dags Adventisten?

De Adventkerk is een kleurrijke, protestantse kerk met leden over de hele wereld. In Nederland zijn er zo’n 6000 gedoopte leden, samen met familieleden, kinderen en vrienden 11.000 mensen.
Het is een gemeenschap waar mensen uit allerlei culturen en met uiteenlopende visies de ruimte krijgen om samen één te zijn in geloof. Graag nodigen wij u uit om via deze site en de landenlijke site van de Unie van ZDA kerken kennis te maken met wie adventisten zijn en wat ze doen. Nederland telt ruim vijftig adventgemeenten, verspreid over het gehele land, hiervan is Zwolle er één met zo’n 80 leden. Wij zijn een regio kerk met leden in Overijssel, Gelderland en Flevoland.
 Lees meer…

kerkvandezevendedagsadventisten_logo
De geloofspunten

De Zevende Dags adventisten aanvaarden de bijbel als hun enige credo en geloven dat bepaalde fundamentele geloofspunten de leer van de heilige schrift samenvatten. Deze geloofspunten, zijn de neerslag van het denken van de kerk en een weergave van de leer van de schrift. Een herziening van deze punten mag verwacht worden tijdens een generale conferentie, als de kerk door de heilige Geest tot een beter verstaan van de bijbel wordt geleid of betere woorden vindt om de leer van Gods heilig woord uit te drukken. Deze geloofspunten kunt op de landelijke site bestuderen, via de link. Lees meer

              

Bijbelstudie

Zevende Dags Adventisten willen praktische en bewuste christenen zijn. Studie van de Bijbel heeft ons tot die inzichten gebracht. Ontzag voor de Bijbel en trouw aan de beginselen die daarin te vinden zijn, blijft ons richting geven. Elke week begint de dienst dat ook met een Bijbelstudie over een bepaald thema, van oudsher ‘Sabbatschool’ genoemd, hoewel het geen school is maar een bespreking in meerdere groepen, waarin iedereen het woord voert onder leiding van een gespreksleider. Voor de kinderen en junioren zijn er aparte groepen onder begeleiding van aparte gespreksleiders.

Thema van dit kwartaal: In het strijdperk met Christus